Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 30/09/2019)