Η πρόσβαση Α’ και το κτίριο υποδοχής στον αρχαιολογικό χώρο Νικόπολης.