Γρήγορη μετάβαση

Θεατροπαιδεία

Εδώ περιλαμβάνονται χρήσιμες πληροφορίες για τη διαμόρφωση και τη λειτουργία των αρχαίων θεατρικών χώρων,
καθώς και όλη την εκδοτική και φιλμογραφική δραστηριότητα του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ και την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού.