Γρήγορη μετάβαση

Πολιτιστική διαδρομή Αιτωλοακαρνανίας

Η πολιτιστική διαδρομή της Αιτωλοακαρνανίας Θέατρα Μακύνειας, Καλυδώνας, Νέας Πλευρώνας, Οινιαδών και Στράτου
Η πολιτιστική διαδρομή της Αιτωλοακαρνανίας Θέατρα Μακύνειας, Καλυδώνας, Νέας Πλευρώνας, Οινιαδών και Στράτου Θέατρα Μακύνειας, Καλυδώνας, Νέας Πλευρώνας, Οινιαδών και Στράτου

Σχετικά Δελτία τύπου – Δημοσιεύματα

Η διαδρομή, όπως περιγράφεται στο παρόν, είναι ένα πλήρες και επώνυμο τουριστικό προϊόν, που αποτελείται από επισκέψεις σε πολιτιστικά αξιοθέατα και από μια σειρά τουριστικών και συμπληρωματικών υπηρεσιών. Οι επισκέψεις θα πρέπει να προβλέπουν ξενάγηση (δια ζώσης ή ηλεκτρονική) σε όλα τα πολιτιστικά αξιοθέατα στάσεις της Διαδρομής.