Γρήγορη μετάβαση

Περιηγήσεις

Στο πεδίο αυτό, ο Πρόεδρος του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» κ. Σταύρος Μπένος αποτυπώνει τις εντυπώσεις του από τις περιοδείες του σε όλη την Ελλάδα. Στις περιοδείες αυτές συμμετέχουν οι Τοπικές Εφορείες του Υπουργείου Πολιτισμού, οι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι πολίτες και τα μέλη του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» που προέρχονται από την κάθε περιοχή.

Ο σκοπός των περιοδειών είναι τριπλός:

  • να υπάρξει μια πολύ σαφής εικόνα τόσο επιστημονική, όσο και κοινωνικοπολιτική (η διαθεσιμότητα των τοπικών κοινωνιών κλπ)
  • να έρθουν σε επαφή όλες οι δυνάμεις που είναι απαραίτητο να αναπτύξουν κοινή δράση για τη σωστή ανάδειξη των μνημείων (αρχαιολόγοι, δήμαρχοι, νομάρχες) και…
  • να ευαισθητοποιηθούν οι απλοί πολίτες για τη μεγάλη αξία που έχουν τα μνημεία αυτά, όχι μόνον ως ιστορική και πολιτισμική καταγραφή, αλλά περισσότερο ως στοιχείο της καθημερινότητάς μας. Αυτό επιτυγχάνεται με συνεντεύξεις τύπου και ανοικτές συζητήσεις με το κοινό.

Μετά την πρώτη περιήγηση «την πρώτη γνωριμία» ακολουθούν επισκέψεις εργασίας που αποτυπώνονται αναλυτικά σε άλλες ενότητες της ιστοσελίδας π.χ. Δελτία τύπου, Ξεκινάμε κ.λ.π.

Εντυπώσεις από τις επισκέψεις του Σταύρου Μπένου…