Γρήγορη μετάβαση

Οι Αρχές μας

Το ΔΙΑΖΩΜΑ ιδρύθηκε με την πρωτοβουλία του τέως Υπουργού Πολιτισμού Σταύρου Μπένου και με την καθοριστική συμμετοχή τριών «οικογενειών» που αποτελούν τα συστατικά του στοιχεία: την οικογένεια της αρχαιολογικής κοινότητας (αρχαιολόγοι, αναστηλωτές, συντηρητές κλπ), την οικογένεια των καλλιτεχνών και των διανοουμένων της χώρας και την οικογένεια των τοπικών κοινωνιών (δήμαρχοι, περιφερειάρχες, πολίτες).

Βρισκόμαστε σε διαρκή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για να συνδέσουμε και να υποκινήσουμε όλες τις δυνάμεις της ελληνικής κοινωνίας (πολίτες, δημάρχους – περιφερειάρχες, πανεπιστήμια, πολιτιστικούς φορείς), με στόχο την ανάδειξη και την καθολική προστασία, μιας ξεχωριστής κατηγορίας μνημείων, των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης.

Παράλληλα με την επιδίωξη του βασικού μας στόχου που είναι η διαμόρφωση κοινωνικών συνεργειών μεγάλου εύρους για την υποβοήθηση της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού στην ανάδειξη και προστασία των μνημείων, αναπτύσσεται πλήθος και πλούτος δραστηριοτήτων που προέρχεται από πρωτοπόρες ιδέες των μελών και των εθελοντών, όπως : ψηφιακές ξεναγήσεις μέσω κινητών τηλεφώνων, πολιτιστικές διαδρομές, τρισδιάστατες απεικονίσεις, εμπλουτισμός του χορηγικού θεσμού. Όλες οι παραπάνω ιδέες και δράσεις, που προτείνονται κυρίως από νέους, διαμορφώνουν το ιδεολογικό – συναισθηματικό και βιωματικό κεκτημένο μας.

Με όχημα τους πολίτες και τις ιδέες τους αναπτύσσεται ένα κίνημα πολιτών για τα αρχαία θέατρα που δυναμώνει και πλουτίζεται κάθε μέρα. Με αυτή τη δυναμική τα μνημεία γίνονται το επίκεντρο δύο σημαντικών ιστορικών συναντήσεων: με την κοινωνία των πολιτών από τη μια μεριά και με την οικονομία του τουρισμού, του περιβάλλοντος και του πολιτισμού, από την άλλη. Η κοινωνικοποίηση των μνημείων, σε συνδυασμό με τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ελλάδος, είναι ο μεγάλος οραματικός στόχος του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ.

Όλα αυτά εδράζονται στο στέρεο έδαφος της απόλυτης διαφάνειας όλων των διοικητικών και οικονομικών πράξεων του Σωματείου, καθώς και ενός ρωμαλέου επιχειρησιακού σχεδίου που επικεντρώνεται τόσο στην πολλαπλή τεκμηρίωση των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης (καταγραφή, επιστημονικά δελτία, εκδόσεις ντοκιμαντέρ κλπ), όσο και στην εναλλακτική τους χρηματοδότηση από τρεις νέες πύλες χρηματοδότησης (χορηγοί, πόλεις-περιφέρειες και πολίτες) με την καθολική πρόσκληση που απευθύνει το ΔΙΑΖΩΜΑ ΥΙΟΘΕΤΕΙΣΤΕ ΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ.

Οι προσπάθειες μας έχουν ήδη αποφέρει σημαντικούς καρπούς στην πρόοδο των εργασιών σε 55 αρχαία θέατρα, για τις οποίες μπορεί κανείς να ενημερωθεί στην ενότητα ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ.

Το έργο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» είναι σε απόλυτη σύμπνοια με τις βασικές αρχές του «Ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην πολιτιστική κληρονομιά για την Ευρώπη (2014/2149(INI))» και ειδικότερα με τα άρθρα 14 και 15  που αναφέρονται σε Νέα μοντέλα διακυβέρνησης. Συγκεκριμένα τα άρθρα αναφέρουν, πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

14.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Συμβουλίου να συντάξει κατευθυντήριες γραμμές για τα νέα μοντέλα συμμετοχικής διακυβέρνησης για τον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς με την προώθηση της πτυχής «κοινό αγαθό» και την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών σχεδίων·
15. ζητεί από τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την ανάπτυξη νομικών μέσων που επιτρέπουν τη χρήση εναλλακτικών μοντέλων χρηματοδότησης και διαχείρισης, όπως η συμμετοχή των κοινοτήτων, η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών καθώς και οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με σκοπό την υλοποίηση δράσεων που συνδέονται με την πολιτιστική κληρονομιά (διατήρηση, συντήρηση, αποκατάσταση, ανάπτυξη και προώθηση)·

Μπορείτε να διαβάσετε το Ψήφισμα, στο ειδικό έντυπο που ετοίμασε το «ΔΙΑΖΩΜΑ», εδώ.

Ως ένας αυθεντικός εκφραστής του ευρωπαϊκού πνεύματος και ένας γνήσιος φορέας υλοποίησης των ευρωπαϊκών πολιτικών συμμετείχε το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», δια μέσου του προέδρου του, κ. Σταύρου Μπένου, στη διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 26 Ιουνίου 2018 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες. Το θέμα της διάσκεψης ήταν: «Πολιτιστική Κληρονομιά στην Ευρώπη: συνδέοντας το παρελθόν με το μέλλον».

Ο πρόεδρος του Σωματείου, συμμετείχε ως ομιλητής στο πρώτο πάνελ της συζήτησης με τίτλο «Πολιτιστική κληρονομιά και ευρωπαϊκότητα».Ο κ. Μπένος  χαρακτήρισε το Ψήφισμα «τομή για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς», καθώς περιγράφει το περιβαλλοντικό και πολιτιστικό απόθεμα ως «κοινό αγαθό», περιουσία δηλαδή όλων των πολιτών του κόσμου.