Με μια Ματιά

Στο πεδίο αυτό σας παραθέτουμε έναν ενημερωτικό πίνακα, όπου φαίνεται με έναν πολύ απλό και καθαρό τρόπο η πρόοδος των εργασιών στα αρχαία θέατρα. Για να επιτύχουμε το σκοπό αυτό στον πίνακα εμφανίζονται οι πέντε διακριτές φάσεις ανάδειξης ενός μνημείου:

Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» με τη μεγάλη κοινωνική συμμαχία που έχει συγκροτήσει (αρχαιολογική κοινότητα, καλλιτέχνες, πόλεις, Περιφέρειες, Ιδρύματα, επιχειρήσεις, πολίτες κ.λπ.) και σε απόλυτη συνέργεια με το Υπουργείο Πολιτισμού φροντίζει για την ωρίμανση των τεσσάρων πρώτων φάσεων. Είναι προφανές ότι για να οδηγηθεί το κάθε αρχαίο θέατρο στην τελευταία φάση – υλοποίηση εργασιών αποκατάστασης – έχουν προηγηθεί διαδικασίες που υποκρύπτουν πολύ μεγάλο μόχθο. Στις διαδικασίες αυτές θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε την υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων ανάμεσα στην Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση με το Υπουργείο Πολιτισμού που χρηματοδοτούν τις ανασκαφές, την αξιοποίηση των «κουμπαράδων» του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» για την ανάθεση των απαιτούμενων μελετών, καθώς και άλλων δωρεών, χορηγιών.

Όταν παραληφθούν και εγκριθούν οι μελέτες από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (Κ.Α.Σ.) ανοίγει ο δρόμος για την ένταξη από το Υπουργείο Πολιτισμού των αντίστοιχων έργων στο Ε.Σ.Π.Α. Το Ε.Σ.Π.Α. χρηματοδοτεί μόνο την 5η φάση, δηλαδή τις εργασίες αποκατάστασης των μνημείων, οι οποίες εκτελούνται αποκλειστικά από το Υπουργείο Πολιτισμού. Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» συνειδητά δεν παίρνει ποτέ χρήματα από το κράτος, ούτε διεκδικεί πόρους από το Ε.Σ.Π.Α.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να επισκεφθείτε τα οικεία πεδία της ιστοσελίδας μας (Κουμπαράδες, Προγραμματικές Συμβάσεις, ΞΕΚΙΝΑΜΕ, ΦΩΣ, Πίνακας Χρηματοδοτήσεων κ.ο.κ).

Επιλέγοντας οποιοδήποτε θέατρο από τον παρακάτω πίνακα, μπορείτε να δείτε σε μια ευσύνοπτη κάρτα το ιστορικό των εργασιών στο θέατρο αυτό.
ergasies

Ονομασία Μνημείου
Γεωφυσικές Έρευνες
Απαλλοτριώσεις
Ανασκαφές
Μελέτες Αποκατάστασης
Εργασίες Αποκατάστασης