Γρήγορη μετάβαση

Οι «Μελλοντικοί Ηγέτες» συναντούν το «Διάζωμα» στην Ερέτρια

Οι «Μελλοντικοί Ηγέτες» συναντούν το «Διάζωμα» στην Ερέτρια
Πρόταση για την επέκταση της δράσης του «Διαζώματος» στη Βιώσιμη Ανάπτυξη μέσω του Πολιτισμού. Μελέτη περίπτωσης: Ερέτρια.
Πρόγραμμα Future Leaders: H ομάδα «Από μηχανής»
Παρουσίαση: Γιάννης Πούλιος

Διαβάστε αναλυτικά στον ακόλουθο σύνδεσμο.