Γρήγορη μετάβαση

Εταιρικά Μέλη (προνόμια)

Σε αντάλλαγμα τα εταιρικά μέλη θα απολαμβάνουν τα εξής προνόμια:

Α. όσοι διαθέτουν 3.000 ευρώ:

 • Ιδιότητα μέλους του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ».
 • Προβολή σε διακεκριμένο σημείο της ιστοσελίδας.
 • Αναφορά του ονόματός τους σε όλες τις εκδηλώσεις του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ».
 • Δωρεάν παροχή όλων των εκδόσεων και των dvd του σωματείου.
 • Πυκνή ενημέρωση για τις δραστηριότητες του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ».
 • Ετήσια κοινή συνεδρίαση διαβούλευσης με το διοικητικό συμβούλιο του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» με αντικείμενο το έργο του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» και την εμβάθυνση του θεσμού της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Β. όσοι διαθέτουν 5.000 ευρώ:

 • Ιδιότητα μέλους του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ».
 • Προβολή σε διακεκριμένο σημείο της ιστοσελίδας.
 • Αναφορά σε όλες τις εκδηλώσεις του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ».
 • Δωρεάν παροχή όλων των εκδόσεων και των dvd.
 • Πυκνή ενημέρωση για τις δραστηριότητες του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ».
 • Ετήσια κοινή συνεδρίαση διαβούλευσης με το διοικητικό συμβούλιο του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» με αντικείμενο το έργο του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» και την εμβάθυνση του θεσμού της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
 • Ετήσια παρουσίαση της προόδου των εργασιών στα αρχαία θέατρα από τον πρόεδρο του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ».
 • Ξεναγήσεις σε μνημεία της επιλογής των εταιρικών μελών σε στελέχη και εργαζόμενους της επιχείρησης.

Γ. όσοι διαθέτουν 10.000 ευρώ:

 • Ιδιότητα μέλους του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ».
 • Προβολή σε διακεκριμένο σημείο της ιστοσελίδας.
 • Αναφορά σε όλες τις εκδηλώσεις του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ».
 • Δωρεάν παροχή όλων των εκδόσεων και των dvd.
 • Πυκνή ενημέρωση για τις δραστηριότητες του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ».
 • Ετήσια κοινή συνεδρίαση διαβούλευσης με το διοικητικό συμβούλιο του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» με αντικείμενο το έργο του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» και την εμβάθυνση του θεσμού της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
 • Ετήσια παρουσίαση της προόδου των εργασιών στα αρχαία θέατρα από τον πρόεδρο του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ».
 • Ξεναγήσεις σε μνημεία της επιλογής των εταιρικών μελών σε στελέχη και εργαζόμενους της επιχείρησης.
 • Οργάνωση κοινών περιβαλλοντικών δράσεων στο ζωτικό χώρο των μνημείων.
 • Παρουσία και συμβολή του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» σε οργάνωση εκδηλώσεων των εταιρικών μελών για τα μνημεία και το χορηγικό θεσμό.Με αυτόν τον τρόπο  θα υπάρχει η διαρκής όσμωση του σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ”  με την επαγγελματική κοινότητα, με κοινό στόχο τη συμβολή στην ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων».