Γρήγορη μετάβαση

Υιοθεσία αρχαίων θεάτρων. Μαθητές ξεναγούν μαθητές στα αρχαία θέατρα

Η Κίνηση Πολιτών «Διάζωμα» προκειμένου να ενθαρρύνει τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να γνωρίσουν, να αγκαλιάσουν και να προστατεύσουν τα αρχαία θέατρα, σχεδίασε και πρότεινε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο των δράσεων του άξονα Αισθητική Αγωγή στην Εκπαίδευση του προγράμματος «Κοινωνικό Σχολείο», τη δράση με θέμα: «Υιοθεσία αρχαίων θεάτρων. Μαθητές ξεναγούν μαθητές στα αρχαία θέατρα».

Το Υπουργείο Παιδείας αποδέχθηκε την πρόταση και με έγγραφο το οποίο συντάχθηκε από το Τμήμα Δ’ Αισθητικής Αγωγής της Δ/νσης Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και απεστάλη μέσω των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα σχολεία όλης της Ελλάδας γνωστοποιεί στην εκπαιδευτική κοινότητα καταρχάς τον στόχο και τις αρχές του Διαζώματος και στη συνέχεια τον τρόπο υλοποίησης της δράσης «Υιοθεσία αρχαίων θεάτρων. Μαθητές ξεναγούν μαθητές στα αρχαία θέατρα» καθώς και τον τρόπο αξιοποίησής της.

Στο έγγραφο σημειώνεται πως η δράση, που είναι προαιρετική, θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το «Διάζωμα» και θα συντονίζεται στις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης από τους αρμόδιους συντονιστές και στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τους Υπευθύνους Πολιτιστικών Θεμάτων και τους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων.

Το «Διάζωμα» θα αναρτά στην ιστοσελίδα του diazoma.gr την παραγωγή οπτικοακουστικού ή άλλου υλικού που θα παραχθεί από τους μαθητές-ξεναγούς στην Ενότητα Εκπαιδευτικά, υποενότητα «Κοινωνικό Σχολείο».
Σύμφωνα με τη δράση αυτή οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μαζί με την ομάδα μαθητών που θα συγκροτήσουν θα επιλέξουν το αρχαίο θέατρο που το σχολείο τους θα υιοθετήσει και στη συνέχεια οι μαθητές με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών θα συγκεντρώσουν και θα επεξεργασθούν το υλικό για το αρχαίο θέατρο και τον περιβάλλοντα αρχαιολογικό χώρο. Θα ετοιμάσουν την ξενάγηση και θα την υλοποιήσουν είτε σε μαθητές του σχολείου τους είτε σε μαθητές άλλων σχολείων.